The Female Who’s Play The Best Live...

การเล่น Dj ว่ายากแล้วที่จะต้องเลือกเพลงเจ๋งๆและ Control ผู้คนใน Dance Floor และการเล่น Live Set นั้นยากยิ่งกว่า เพราะไม่ใช่แค่ Control ผู้คนใน Dance Floor คุณต้อง Create Sound ออกมาสดๆนะตรงนั้น ซึ่งยากกว่าการเป็น Dj สิบๆเท่า จ...

TEMPO NEWSLETTER