Disclosure They’re comingR...

Disclosure คือศิลปินกลุ่มแรกที่จะมาเล่นในงาน Together Festival 6 พฤษภาคมนี้ ก่อนอื่นเราเชื่อว่าแฟนๆ Tempo ต้องรู้จักพวกเขาอยู่แล้วแน่นอน แต่เราจะมาเล่าเรื่องราวของพวกเขาอีกครั้ง สำหรับคนที่อยากรู้ว่าพวกเขาคือใคร ก็จะทราบกันวันนี้ , Disclo...

TEMPO NEWSLETTER