The Life Behind Music Scene Part 2 ...

นี่คือศิลปินกลุ่มที่ 2 ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว Scene ดนตรี Electronic music จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกเขาตลอดสิบปี ทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต การทำงาน แง่มุมแปลกๆที่คุณไม่เคยรู้ แถมยังได้ถกปัญหาโลกแตกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ 3 ศิลปินและ ...

The Life Behind Music Scene Part 1 ...

คุณคงได้ยินแล้วละว่าวันที่ 13 สิงหาคมนี้จะเกิดงานอะไรขึ้น มันคืองาน Smirnoff Sound Collective x TEMPO Present TEMPOLOGY 2016 งานที่จะรวบรวมเอาศิลปิน และ Dj หลายๆแนวเพลงมารวมไว้ในงานเดียวกัน กว่า 30 ชีวิตที่คลุกคลีอยู่ใน Scene E...

Surgeon Boiler Room x Dekmantel Fes...

อยากรู้ว่าศิลปินเขาเล่น Live set กันยังไง มาดูตัวอย่างเจ๋งๆจาก Surgeon ที่นี่ ศิลปินหลายคนนอกจากเป็น Dj แล้วยังมีทักษะและความสามารถในการเป็น Producer และเล่น Live set และการโชว์ Skill เล่น Live Set ถือเป็นการบอกความสามารถทาง...

The beginning of TEMPOLOGY Undergro...

วันนี้คุณจะได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของ Website ที่ชื่อ TEMPO และงาน Underground Music Festival ที่ชื่อ TEMPOLOGYTEMPO ถือกำเนิดเมื่อต้นปี 2013 จากคนที่ชื่นชอบการฟังเพลงและศิลปะทั้ง 4 คน เราแค่อยากเปิดโลกการฟังเพลงที่แตกต่าง เป็นตัวเลือกให้กัน...

TEMPO NEWSLETTER