2020 is the best year of UK vinyl s...

วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องที่หนังสือพิมพ์ The Guardian นำมาตีพิมพ์ลงในนิตยสารออนไลน์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตของวงการแผ่นเสียงในประเทศอังกฤษ The Guardian ได้ตีพิมพ์เอาไว้ว่า ยอดขายแผ่นเสียงในในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงสุดในรอบ 30 ปี ส่วนหนึ่งเป็น...

TEMPO NEWSLETTER