INTERVIEW – TAKARA WONG

มารู้จักกับ TAKARA WONG ในมุมมองของการ Designเสื้อผ้าที่ได้รับอิทธิพลจากดนตรีมาเป็นส่วนประกอบในแต่ละ Collectionฐกร วรรณวงษ์ หรือแชมป์ Designer รุ่นใหม่ที่คิดนอกกรอบ แบรนด์ TAKARA WONG คือส่วนผสมสำคัญที่ทำให้แชมป์กลายมาเป็นเขาอย่างทุก...

TEMPO NEWSLETTER