Bloc Completeness Party

ผ่านไปแล้วกับงาน Singha Corporation Bloc Party live in bangkok เรียกได้ว่างานนี้ผู้จัดงานอย่าง Caprocks music ได้ Credits ไปเต็มๆ แม้ว่างานอาจจะไม่ใหญ่มาก คนดูอาจจะไม่ล้นตามคาดหวังไว้ แต่งานนี้ต้องยอมรับในเรื่องระบบ Sound ว่า ...

TEMPO NEWSLETTER