Fabric is saved.

ข่าวล่าสุดของคืนวานที่ผ่านมา Fabric Icon Club ของลอนดอนได้กลับมาเปิดตัวอีกครั้ง บางคนก็ว่าข่าวปลอม ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดกระแสอีกครั้ง แต่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะมีศิลปินหลายๆคนออกมาแสดงความดีใจ และ Mention ถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้ และ...

TEMPO NEWSLETTER