#BeatJourney – Part1 Amsterda...

  เริ่มต้นการเดินทางของทริปนี้ด้วยความคิดที่ว่า อยากกลับไปยุโรปอีกครั้งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของดนตรี ที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก   ทริปนี้มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 4 คน มีเรา บิว aka. WinkieB, พี่ปอนด์ Kingkong aka. Marmosets...

TEMPO NEWSLETTER