Over 70 artists going viral on TikT...

เราขอเรียกปีนี้ว่าปีแห่งโควิด ปีที่ทำให้เราได้รู้จักกับ Platform ใหม่ๆบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพราะโควิดทำให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตบนโลกความจริงมากเท่าไหร่ เราจึงได้เห็น TikTok Platform ที่เปิดตัวทั่วโลกเมื่อปี 2018 แต่กลับมาได้รับความนิยมอย่างมากในปี ...

TEMPO NEWSLETTER