Boiler Room turns TEN

Boiler Room ฉลองครบรอบ 10 ปีกันแล้ว โหมันเร็วมากนะเอาจริงๆ และเราก็เห็นอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจาก Underground Music จนขึ้นมา Mainstream แต่ก็ยังสอดแทรกความเป็นตัวตนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ตลอด 10 ปีที่ผ่านมากับผลงาน Livest...

TEMPO NEWSLETTER