Pamela Schobeß คาดการณ์ว่า Club Scene...

Pamela Schobeß ประธานคณะกรรมาธิการ Club Scene ของเบอร์ลินคาดการณ์ว่า Club Scene ของเมืองนี้จะไม่กลับมาอย่างสมบูรณ์แบบจนกว่าจะถึงสิ้นปี 2022 Schobeß ซีอีโอของ Gretchen อีกหนึ่งคลับของเบอร์ลินได้บอกกับ Deutsche Presse-Agentur...

TEMPO NEWSLETTER