A LOOK INTO UKRAINE’S UNDERGR...

อยากรู้ว่า UKRAINE’S UNDERGROUND RAVE CULTURE เป็นยังไง มาดูกันเลย หลายคนรู้จักยูเครนในด้านของเศรษฐกิจ กีฬา และตอนนี้กับปัญหาด้านการเงินที่ทำให้ประเทศนี้เกิดวิกฤตอย่างรุนแรง แต่ใครจะไปคิดละว่าในสถานการณ์แบบที่คุณได้ยินนี้ยังมี Scen...

TEMPO NEWSLETTER