Grimes “releases “AI Lu...

“Grimes” ร่วมมือกับ mood music startup “Endel” ในโปรเจกต์ใหม่ชื่อ ‘AI Lullaby’ สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยปรับปรุงการนอนหลับของเด็กและผู้ใหญ่ให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น Endel กล่าวว่าโปรเจกต์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์โดยตรงของ Grimes ในฐ...

TEMPO NEWSLETTER