5 Youngest Underground Producer

หลังจากที่มีข่าวของ Producer หน้าใหม่ของวงการ Mainstream ที่มีอายุเพียง 12 ปีเท่านั้น วันนี้เราจึงของนำ producer ทั้ง 5 ที่เริ่มทำเพลงกันตั้งแต่อายุน้อยๆเช่นเดียวกันมาให้ได้ทราบกันว่ามีใครบ้าง บางคนตอนนี้ก็กลายมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง แต่ก็ยังคงรักษา...

TEMPO NEWSLETTER