Boiler Room turns TEN

Boiler Room ฉลองครบรอบ 10 ปีกันแล้ว โหมันเร็วมากนะเอาจริงๆ และเราก็เห็นอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจาก Underground Music จนขึ้นมา Mainstream แต่ก็ยังสอดแทรกความเป็นตัวตนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ตลอด 10 ปีที่ผ่านมากับผลงาน Livest...

Funny Livestream must watch!!!

ถ้าพูดถึง Livestream หลายๆคนคงนึกถึงความคูลล์ ความเจ๋ง ของศิลปินและงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น แต่ในความเท่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยความหลุด ความฮา ของคนดูที่เกิดขึ้นแบบ Real Time หลายคนลืมว่ามีกล้องตั้งอยู่ตรงนั้น แต่ในความขี้ลืมเห...

TEMPO NEWSLETTER