Kyo Club Singapore will be taking a...

Kyo Club ประกาศปิดตัวลงชั่วคราว หลังจากคลุกคลีอยู่ใน Scene Underground Dance Music มานานถึง 4 ปี มาวันนี้ Kyo Club จากสิงคโปร์ประกาศปิดตัวลงชั่วคราว เพื่อปรับกลยุทธ์ใหม่ และจะเปิดอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แม้ว่าร้านที่สิงคโปร์จะปิดตัว...

TEMPO NEWSLETTER