Get to know LUCY and DAMIE before y...

Hola Shaka งานเฟสติวัลที่จะทำให้หน้าร้อนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป งานนี้รวบรวมกีฬาทางน้ำทุกประเภทเอาไว้ด้วยกัน การันตรีโดย Rip Curl แบรนด์เสื้อผ้าหัวหน้าทัพของเหล่ากีฬา Extream ทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย นอกจากนี้ยังขนเอาศิลปินทั้งไทยและต่างประเท...

TEMPO NEWSLETTER