Clubbers ditch cocoa to get high

เปลี่ยนประสบการณ์ความมันส์ของปาร์ตี้ด้วยผงโกโก้ ข่าวล่ามาแรงที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องนี้ที่เหล่านักปาร์ตี้ทั้งหลายเลือกใช้โกโก้เพื่อสูดดมแทนโคเคน การทดลองนี้มีขึ้นที่เมืองเบอร์ลิน โดยทดลองให้เหล่านักปาร์จี้ทั้งหลายสูดดมเจ้าผงโกโก้นี้ เชื่อมั้ยว่ามันสามารถทำให้พวก...

TEMPO NEWSLETTER