Sex in Dream

ความฝันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แทบทุกคน แต่ก็มีหลายฝันที่น่าวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความฝันสัปดนที่เหมือนไร้เหตุผลที่มาที่ไป คุณเคยฝันแบบนี้ไหม คอลัมน์ความรู้รอบเตียงของนิตยสาร HUG เขาได้รวบรวมความฝันทะลึ่งๆ มาให้เราอ่าน พร้อมกับทำนายฝันนั้นแล้ว...

TEMPO NEWSLETTER