หนังสือที่จะทำให้รู้จักกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูก...

“A Short History of Electronic Music and its Women Protagonists” คือชื่อหนังสือที่เขียนโดย Johann Merrich เคยตีพิมพ์เป็นภาษาอิตาลีเมื่อปี 2019 เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเอกที่เป็นอิสตรีใ...

Mother’s Day with Mother of E...

ว่าด้วยเรื่องวันแม่ แต่ละ Scene ก็จะมีแม่ของ Scene นั้นๆวงการ Electronic Music ก็เช่นกัน พวกเธอเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดและเปิดทางให้กับศิลปินหญิงในวงการ Electronic Music อย่างมากมาย รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกนำมาใช...

TEMPO NEWSLETTER