A-COLD-WALL* x Converse Collection ...

หลังจากเป็นที่ฮือฮากับการโพสภาพโลโก้การร่วมงานกันของ 2 แบรนด์ระหว่าง A-COLD-WALL* Street Brand ที่ขอยกขึ้นหิ้งในเรื่องของการออกแบบและแพทเทิร์นเทียบเท่า Hi-brand ได้อย่างไม่มีข้อกังขา และอีกหนึ่งแบรนด์คือแบรนด์รองเท้าที่เรารู้จักกันดีอย่าง ...

TEMPO NEWSLETTER