Old Story Is Not Like Before

ไม่มีอะไรตายตัวเสมอไปในทุกๆ เรื่องของชีวิต Sex ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับ แต่ในการวิเคราะห์ลงไปในหลายๆคู่แล้วนั้น เมื่อครองคู่กันไปซักพัก ส่วนใหญ่แล้ว เรื่องบนเตียงของหลายๆ คู่ ก็เริ่มจะเหมือนเดิม ฉากเดิม ท่าเดิม มุมเดิม ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเ...

The Song on bed

ในการมี Sex ต้องใช้จิตนาการค่อนข้างสูง เราจึงมีวิธีที่จะให้คุณถึงจุด Peak ได้โดยการใช้เพลงเป็นส่วนประกอบ  Megan Fleming Executive Director at Sexual Health New York บอกว่า ในการเริ่มต้นที่จะมี Sex ในแต่ล่ะครั้ง เพลงสามารถทำให้ S...

TEMPO NEWSLETTER