Pamela Schobeß คาดการณ์ว่า Club Scene...

Pamela Schobeß ประธานคณะกรรมาธิการ Club Scene ของเบอร์ลินคาดการณ์ว่า Club Scene ของเมืองนี้จะไม่กลับมาอย่างสมบูรณ์แบบจนกว่าจะถึงสิ้นปี 2022 Schobeß ซีอีโอของ Gretchen อีกหนึ่งคลับของเบอร์ลินได้บอกกับ Deutsche Presse-Agentur...

The effects of Covid-19 in electron...

Covid-19 ส่งผลกระทบต่อ Music Industry อย่างไรบ้างอย่างที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าไวรัสตัวนี้สร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้าง แรกๆทุกคนอาจจะยังไม่ตื่นตัว เพราะในยุโรปยังไม่มีมาตการป้องกันเชื้อตัวนี้เท่าไหร่นัก ทำให้ยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มสูง...

TEMPO NEWSLETTER