And wander x Salomon รองเท้าเดินป่าก็เก...

การร่วมงานกันครั้งที่ 3 ของสาย Camping จากญี่ปุ่น And wander และแบรนด์รองเท้าเดินป่า Salomon กลายมาเป็นรองเท้า Odyssey CSWP รองเท้าเดินป่าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดดเด่นในเรื่องการตัดเย็บและการปกป้องในระหว่างที่คุณใช้งาน ไม่ว่าจะบุกน้ำ ล...

TEMPO NEWSLETTER