Best Vinyl Artwork of 2014

เสียงเพลงก็เหมือนกันงานศิลปิน สองสิ่งนี้สามารถนำมารวมไว้ด้วยกันได้ง่ายๆ เพียงแต่เรานำองค์ประกอบหลักของเพลงนั้นมาถ่ายทอดออกเป็นปกแผ่นเสียงที่สามารถเก็บไว้ให้รุ่นลูกๆรุ่นหลานดู และยังเป็นอีกหนึ่งผลงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งด้วย ย้อนกลับไปเมื่อยุค 80s ที่แผ...

TEMPO NEWSLETTER