SneakaVilla x 9face Collection.

SneakaVilla และ 9face สองแบรนด์สตรีทยุคบุกเบิกของไทยที่หลงใหลในวัฒนธรรมฮิปฮอป จะนำบรรยากาศเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งใน “REMINISCE”  Collection ที่ได้แรงบันดาลมาจากการย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของฮิปฮอป ด้วยกลิ่นอายของบรรยากาศปาร์ตี้ฮิปฮอป...

TEMPO NEWSLETTER