Fabric is saved.

LOOP

ข่าวล่าสุดของคืนวานที่ผ่านมา Fabric Icon Club ของลอนดอนได้กลับมาเปิดตัวอีกครั้ง บางคนก็ว่าข่าวปลอม ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดกระแสอีกครั้ง แต่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะมีศิลปินหลายๆคนออกมาแสดงความดีใจ ...

Making The World’s First Male...

Uncensored,V.D.O.

ถ้าพูดถึงเรื่อง Sex คนไทยหลายๆคนคงยังเขินอายอยู่ ยิ่งถ้าพูดถึง Sex toys ต่างๆแล้วยิ่งไปกันใหญ่ ก็คงมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ แต่ในวันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อโลกนี้ได้สร้าง Sex Doll ผู้ชายเป็นตัว...

TEMPO NEWSLETTER